Beschermings- bewind

Beschermingsbewind is een item! Er is veel vraag naar bewindvoerders. Cliënten die vaak in zeer beroerde omstandigheden verkeren, verdienen het beste wat er is. Om die reden, stellen we hoge eisen aan ons opleidingsaanbod.


Bekijk de mogelijkheden

Training en coaching

Een training kost tijd en geld, beide zijn schaarse producten. Om die redenen is het noodzakelijk om vooraf goed na te denken over de inhoud en opzet van iedere training. Je hoeft het namelijk maar één keer goed te doen! Al meer dan 15 jaar is dat één van onze drijfveren.

Bekijk de trainingen

Professioneel Mentorschap

Vanuit de kwaliteitseisen die aan professionele mentoren worden gesteld dient de mentor de voor het mentorschap van belang zijnde kennis en vaardigheden te onderhouden en te ontwikkelen, door ten minste jaarlijks een bijscholings- of trainingsactiviteit te verrichten.

Bekijk de mogelijkheden
Referenties
SoZaWe Gemeente Groningen

Janneke de Lange: “Mijn eerste ervaring met Praktikos is 8 jaar geleden geweest in de vorm van een persoonlijke coaching door Koos in mijn nieuwe (leidinggevende) functie. Wat me vooral trof was de enorme deskundigheid, oprechtheid en oog voor de eigenheid van de ander.
Later heb ik Praktikos nog vaker ingeschakeld of van harte aanbevolen aan collega’s. Met veel plezier heb ik zelfs nog eens een klus voor ze mogen doen.
Die eerste indruk heb ik nog steeds : deskundig, oprecht en oog voor eigenheid. Wat mij betreft het handelsmerk van Praktikos!”

Lees verder