Beschermings- bewind

Beschermingsbewind is een item! Er is veel vraag naar bewindvoerders. Cliënten die vaak in zeer beroerde omstandigheden verkeren, verdienen het beste wat er is. Om die reden, stellen we hoge eisen aan ons opleidingsaanbod.


Bekijk de mogelijkheden

Training en coaching

Een training kost tijd en geld, beide zijn schaarse producten. Om die redenen is het noodzakelijk om vooraf goed na te denken over de inhoud en opzet van iedere training. Je hoeft het namelijk maar één keer goed te doen! Al meer dan 15 jaar is dat één van onze drijfveren.

Bekijk de trainingen

Professioneel Mentorschap

Vanuit de kwaliteitseisen die aan professionele mentoren worden gesteld dient de mentor de voor het mentorschap van belang zijnde kennis en vaardigheden te onderhouden en te ontwikkelen, door ten minste jaarlijks een bijscholings- of trainingsactiviteit te verrichten.

Bekijk de mogelijkheden
Referenties
Steffie Michels, notaris en partner
Westland Partners

Gedurende een aantal trainingsdagen hebben de familierechtjuristen de basisopleiding Beschermingsbewind in de praktijk gevolgd. Op een professionele  en prettige manier hebben de trainers ons veel praktijkkennis bijgebracht. Vooral het doen van rollenspellen en het gebruik van een acteur hierbij was zeer leerzaam. Deze trainingsdagen hebben ons goed voorbereid om onze werkzaamheden als bewindvoerder te kunnen uitoefenen. Een training bij Praktikos zouden wij iedereen van harte aanraden!

Lees verder