Beschermings- bewind

Beschermingsbewind is een item! Er is veel vraag naar bewindvoerders. Cliënten die vaak in zeer beroerde omstandigheden verkeren, verdienen het beste wat er is. Om die reden, stellen we hoge eisen aan ons opleidingsaanbod.


Bekijk de mogelijkheden

Training en coaching

Een training kost tijd en geld, beide zijn schaarse producten. Om die redenen is het noodzakelijk om vooraf goed na te denken over de inhoud en opzet van iedere training. Je hoeft het namelijk maar één keer goed te doen! Al meer dan 15 jaar is dat één van onze drijfveren.

Bekijk de trainingen

Professioneel Mentorschap

Vanuit de kwaliteitseisen die aan professionele mentoren worden gesteld dient de mentor de voor het mentorschap van belang zijnde kennis en vaardigheden te onderhouden en te ontwikkelen, door ten minste jaarlijks een bijscholings- of trainingsactiviteit te verrichten.

Bekijk de mogelijkheden
Referenties
Stichting Het Kopland

Carla Roffel: “Al  vanaf 2005 maakt Het Kopland jaarlijks gebruik van het scholingsaanbod van Praktikos. Het Kopland biedt opvang aan dak- en thuislozen in Groningen. Veiligheid voor cliënten en medewerkers staat hoog in het vaandel. Naast diverse concrete veiligheidsvoorzieningen zijn met name trainingen gericht op het voorkomen van agressie uiterst belangrijk. Hiervoor wordt Praktikos ingeschakeld. De zogeheten escalatieladder die tijdens de training gehanteerd wordt, is voor medewerkers heel herkenbaar en hierdoor wordt omgaan met agressie beter hanteerbaar. In de training sluit Praktikos aan bij de actuele gebeurtenissen waardoor de trainingen fris en boeiend zijn. Het inzetten van een acteur help om naast het opdoen van kennis ook het handelen te oefenen.
Even een greep uit de  evaluaties:
–          Medewerkers zijn tevreden tot zeer tevreden over de inhoud van de trainingen en de trainer zelf
–          Er worden nieuwe inzichten opgedaan en medewerkers denken beter te kunnen handelen
–          Vooral het oefenen met een acteur maakt het levensecht

Lees verder