Beschermings- bewind

Beschermingsbewind is een item! Er is veel vraag naar bewindvoerders. Cliënten die vaak in zeer beroerde omstandigheden verkeren, verdienen het beste wat er is. Om die reden, stellen we hoge eisen aan ons opleidingsaanbod.


Bekijk de mogelijkheden

Training en coaching

Een training kost tijd en geld, beide zijn schaarse producten. Om die redenen is het noodzakelijk om vooraf goed na te denken over de inhoud en opzet van iedere training. Je hoeft het namelijk maar één keer goed te doen! Al meer dan 15 jaar is dat één van onze drijfveren.

Bekijk de trainingen

Professioneel Mentorschap

Vanuit de kwaliteitseisen die aan professionele mentoren worden gesteld dient de mentor de voor het mentorschap van belang zijnde kennis en vaardigheden te onderhouden en te ontwikkelen, door ten minste jaarlijks een bijscholings- of trainingsactiviteit te verrichten.

Bekijk de mogelijkheden
Referenties
Kompas Zuidlaren

Christine Albers: “Ik weet dat je gelooft dat je begreep wat je dacht dat ik zei, maar zo bedoelde ik het niet.” Hieruit blijkt maar weer, alles staat en valt bij een goede communicatie . Goed communiceren gaat niet vanzelf daarom werken wij al vele jaren samen met Praktikos, zij weten alle medewerkers van onze organisatie praktisch te prikkelen en theoretisch bij te spijkeren op het gebied van communicatie. Buiten de trainingen via de BPBI wordt er ook gewerkt met maatwerktraining passend binnen de wensen van Kompas Zuidlaren. Zo heeft Praktikos voor ons een meerdaagse training “De doos van Pandora” georganiseerd, waarin de vele kanten en de effecten van communicatie, op een aantrekkelijke wijze, aan bod kwamen.

Lees verder