Beschermings- bewind

Beschermingsbewind is een item! Er is veel vraag naar bewindvoerders. Cliënten die vaak in zeer beroerde omstandigheden verkeren, verdienen het beste wat er is. Om die reden, stellen we hoge eisen aan ons opleidingsaanbod.


Bekijk de mogelijkheden

Training en coaching

Een training kost tijd en geld, beide zijn schaarse producten. Om die redenen is het noodzakelijk om vooraf goed na te denken over de inhoud en opzet van iedere training. Je hoeft het namelijk maar één keer goed te doen! Al meer dan 15 jaar is dat één van onze drijfveren.

Bekijk de trainingen

Professioneel Mentorschap

Vanuit de kwaliteitseisen die aan professionele mentoren worden gesteld dient de mentor de voor het mentorschap van belang zijnde kennis en vaardigheden te onderhouden en te ontwikkelen, door ten minste jaarlijks een bijscholings- of trainingsactiviteit te verrichten.

Bekijk de mogelijkheden
Referenties
Werkpro

Janke Boersma“Bezig zijn in de praktijk en op het handelen betrekking hebbend: Wij zijn praktijkgericht”
Bovenstaande zin las ik op de website van Praktikos. Dat dit geen loze woorden zijn blijkt uit de evaluties van de training InStappen! die door Praktikos verzorgd is voor een groep van onze medewerkers. Uit alle evaluaties en reacties die ik naar aanleiding van deze training heb ontvangen is “praktijkgericht” toch wel het sleutelwoord.”

Lees verder