In-company training bewindvoering

In-company training bewindvoering / bewindvoerder

Het is mogelijk om in-company training bewindvoering / bewindvoerder te volgen. Naast het reguliere aanbod, worden ook trainingen en coaching verzorgd die vallen onder de categorie maatwerk. Voorbeelden zijn het ondersteunen bij ingewikkelde dossiers, conflicten met cliënten of bezinning op de manier van werken.

Ook is het mogelijk om (modules van) de basisopleiding in-company te laten doen. Bijv. wanneer een grotere groep collega’s 1 of meerdere modules van de basisopleiding wil volgen of een in-company samen met collega’s van een ander bedrijf in de buurt. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Berber Vonk – berber@praktikos.nl of
tel. 06- 21 89 17 56.

PE-punten en accreditatie

De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De BPBI verlangt van haar leden 8 PE-punten per jaar en de NBPB 16 uur per jaar. Indien u lid bent van de BPBI of de NBPB is het voor u van belang om te weten hoeveel PE-punten worden toegekend per PE-module:

- Bij de BPBI is accreditatie aangevraagd voor de permanente educatie modules . Aangezien de duur van de PE-modules 6 effectieve lesuren is, worden door de BPBI ook 6 PE-punten toegekend.

- De NBPB vraagt niet om accreditatie maar wil weten hoeveel effectieve lesuren permanente educatie er zijn gevolgd, dit zijn 6 effectieve lesuren per PE-module.

- Indien u lid bent van de VeWeVe kunt u voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de VeWeVe vragen. Zie http://www.veweve.nl/permanente-educatie/

- WSNP bewindvoerders hebben als het gaat om PE-punten te maken met de Raad voor de Rechtsbijstand. Zij kunnen voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de Raad voor de Rechtsbijstand vragen. Zie http://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie