Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de volgorde van de modules?
De volgorde van de modules maakt niet uit. Het zijn 3 blokken van 2 dagen. Als de 6 dagen gevolgd zijn, valt de inhoud als puzzelstukken in elkaar.

Hoeveel voorbereidingstijd heb ik nodig?
De voorbereidingstijd is beperkt. Voor de module Klantencontact wordt gevraagd om een casus aan te leveren. We horen vaak dat het meeste werk na afloop komt, als iedereen de reader nog eens doorneemt.

Wanneer krijg ik de cursusreader?
Elke module heeft een eigen reader. Deze readers worden uitgedeeld tijdens de eerste dag van de module. Op de locatie is altijd schrijfgerei aanwezig. Alles wat nodig is, wordt door ons verzorgd.

Hoe word ik bewindvoerder?
Deze vraag wordt veelvuldig gesteld door nieuwelingen in de branche. Er zijn vanaf 1 januari 2014 door de wetgever strakkere kwaliteitseisen gesteld aan beschermingsbewindvoerders. De kantonrechter benoemt beschermingswindvoerders en ziet toe op het voldoen aan deze eisen. Hieronder een samenvatting van de kwaliteitseisen omtrent scholing. Voor de overige kwaliteitseisen (die hebben te maken met je bedrijfsvoering, acountantsverklaring, klachtenprocedure etc.) verwijzen we je naar de tekst van de wet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-46.html

Vanaf 1 januari 2014 gelden de volgende kwaliteitseisen voor bewindvoerders die een eigen onderneming willen starten:

Voor alle bewinden:
Een afgeronde, passende HBO of universitaire opleiding
òf
een afgeronde, passende MBO-4 opleiding met twee jaar werkervaring als beschermingsbewindvoerder.

Passende HBO of MBO 4 opleiding?
Het Landelijke Kwaliteitsbureau heeft beschreven wat passend HBO of MBO 4 is: dit kunt u hier nalezen

Overgangsregeling
De overgangsregeling bepaalt dat mensen met MBO 4 die 2 jaar werkervaring hebben als bewindvoerder geen passende HBO hoeven te hebben. Deze werkervaring moet aangetoond worden met bijvoorbeeld een arbeidscontract met functie beschrijving en/of benoemingen als  bewindvoerder. Deze overgangsregeling staat in de AmvB. Je kunt op elk moment beginnen met het opbouwen van de twee jaar werkervaring. Deze bepaling heeft dus geen einddatum.
De overgangsregeling bepaalt ook dat alle bewindvoerders die op 1 april 2014 niet in het bezit zijn van een MBO4 diploma, twee jaar de tijd hebben om dit diploma alsnog te halen: op 1 april 2016 vervalt deze regeling en moeten alle bewindvoerders (ook in loondienst) minimaal een MBO4 diploma bezitten.
Verdieping in de tekst van de AmvB en de Nota van Toelichting is zeer aan te bevelen, kijk hiervoor op:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-46.html.

Advies bij ontbreken HBO opleiding en de wens om als zelfstandige te starten:
–  Alleen “normale” bewinden.
–  Doe twee jaar werkervaring op bij een bewindvoeringskantoor  en doe alle werkzaamheden op dossier niveau, zodat je na 2 jaar een beroep kunt doen op de overgangsregeling en door de rechtbank in je regio gezien moet worden als iemand met voldoende ervaring, die niet hoeft te voldoen aan de HBO eis.
–  Een gerichte opleiding beschermingsbewind (naast HBO of MBO 4) voor het uit mogen voeren van beide bewinden wordt geadviseerd.

Wat nu als ik na de cursus nog vragen heb?
Contact opnemen met ons! Het gebeurt regelmatig dat we vragen krijgen van mensen die de basisopleiding hebben gevolgd. Vaak zijn de vragen eenvoudig te beantwoorden. De docenten zijn altijd bereid om even mee te denken.

Kan ik eens informeren naar de ervaringen van mensen die de cursus hebben gevolgd?
Dat kan, geen probleem! Neem in dat geval contact met ons op en wij zullen u in contact brengen met enkele oud-cursisten.

Waar moet ik rekening mee houden als ik zelfstandig bewindvoerder wil worden?
Belangrijk is dat u in ieder geval een netwerk heeft of contact met andere zelfstandige bewindvoerders, die kunnen invallen in geval van calamiteiten. Voor kantonrechters is continuïteit een zeer belangrijke eis, die benoeming in de weg kan staan.

Wat is de waarde van het behaalde certificaat?
Er is geen toetsing. Daarvoor is de omvang te kort. Bij gebleken aanwezigheid en inzet krijgt u na afloop een (deel)certificaat. De cursus staat bij kantonrechters goed aangeschreven; er zijn er ook die pas tot benoeming overgaan als deelnemers hun certificaat kunnen overleggen. Wilt u toch een geregistreerde en erkende post-HBO opleiding volgen, ga dan naar www.ifz.nl.

Als ik deze opleiding heb gevolg, ben ik dan volleerd bewindvoerder?
Nee, dat kan niet in 6 dagen. Alles wat u minimaal moet weten om aan de slag te kunnen gaan, wordt in de cursus besproken. Eenmaal in de praktijk werkzaam, zal blijken dat u nooit uitgeleerd raakt.

Ik ben vegetariër – wordt daar rekening mee gehouden bij de lunch?
De lunch bij Regardz bestaat uit een zeer uitgebreid buffet waar iedereen mee uit de voeten kan.

Waarin onderscheidt Praktikos zich?
– Experts uit de praktijk die zelf nog dagelijks in ‘de modder’ staan. Daardoor zijn er ongelooflijk veel relevante
praktijkvoorbeelden paraat. Praktijkgericht!
– Bereidheid om mee te denken. Vragen die na afloop leven, worden altijd beantwoord. Niet altijd dezelfde dag,
wel binnen een overzienbare termijn (trainers/docenten hebben het allemaal druk).
– Een bron van informatie; tips en suggesties om eens contact te leggen met deelnemers die in vergelijkbare
posities zitten.
– Flexibiliteit tijdens de trainingen. Het programma wordt steeds afgestemd op behoeften. (Te) specialistische
vragen worden individueel beantwoord tijdens pauzes, voorafgaand aan lesdagen of na afloop van lesdagen.
Weten we het antwoord niet, dan komen wij daar later op terug.
– Docenten hebben verschillende publicaties op hun naam staan en zijn bezig met de voorbereidingen voor een
nieuw boek op het gebied van bewindvoering.
– Docenten bezoeken veelvuldig het werkveld.
– Docenten hebben korte lijnen met het werkveld en met invloedrijke mensen.
– De inhoud is altijd up-to-date.
– Doordat de drie trainers bewust niet helemaal dezelfde opvattingen verkondigen, ontstaan er verschillende
invalshoeken, waardoor de eigen meningen en opvattingen gescherpt worden.
– Het initiëren van een groep beschermingsbewind op LinkedIn.
– We zijn kritisch op ons eigen handelen.
– We geven feedback op houding en denken.
– We vormen een belangrijk podium om andere bewindvoerders/netwerkpartners te ontmoeten.
– Aanbevelingen door kantonrechters, waarvan sommige ons met naam en toenaam noemen.

PE-punten en accreditatie

PE-punten beschermingsbewindvoerders en curatoren
De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De branche- en beroepsverenigingen voor beschermingsbewindvoerders en curatoren hanteren een PE-punten/uren beleid.

De BPBI, de NBPB en de VeWeVe hebben al onze PE-modules geaccrediteerd. Het aantal punten/uren correspondeert met het aantal effectieve lesuren. Kortom, onze lesdagen leveren 6 PE-punten/effectieve lesuren op.
Er zijn 2 uitzonderingen:
PE-module De Levensexecuteur: 4 PE-punten/effectieve lesuren.
PE-module Vergroot je communicatiekracht door inzicht in je drijfveren: 8 PE-punten/effectieve lesuren.

PE-punten wsnp bewindvoerders
Een groot deel van onze lesdagen is ook uitermate geschikt voor wsnp bewindvoerders. Praktikos is door bureau wsnp erkend als opleider. Dit betekent dat er net als hierboven beschreven PE-punten worden toegekend op grond van het aantal effectieve lesuren.