Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van gelijkwaardigheid en kan zowel individueel als in groepsverband worden verzorgd. Coaching is het meest gevraagd bij een wens of noodzaak tot verbetering van het persoonlijk functioneren. Het is zeer geschikt voor ieder die (meer) grip wil krijgen op het eigen functioneren. Voorwaarde voor een coachingstraject is de bereidheid om naar de eigen drijfveren en het eigen handelen te kijken. Daarnaast is de motivatie om met de verkregen inzichten aan de slag te gaan van essentieel belang voor het eindresultaat. Het kan ook gebeuren dat iemand zijn conclusies trekt en zich realiseert dat hij / zij beter ander werk kan gaan doen; ook dat is winst.

Ieder individu heeft het nodig om van tijd tot tijd stil te staan bij het eigen functioneren. De neutrale blik van een coach kan daar bij helpen door vooral de juiste vragen te stellen. Het einddoel is dat de gecoachte zicht krijgt op het eigen handelen en bewust nieuw/ander/effectiever gedrag gaat gebruiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0592-61 21 37  of een mail sturen naar info@praktikos.nl.