Effectief communiceren met klanten met autisme

Een substantieel deel van de klanten van bewindvoerders, mentoren en curatoren heeft een ASS (autisme spectrum stoornis). Mensen met ASS hebben onder andere problemen met het organiseren en plannen van hun (financiële) huishouding.
Daarnaast hebben mensen met ASS een andere manier van informatie verwerken. Daardoor ontstaat al snel miscommunicatie met als gevolg frustratie bij de bewindvoerder/curator/ mentor en klant en het niet nakomen van afspraken.
Tijdens deze module leer je:

  • Het gedrag van mensen met ASS te herkennen
  • Informatieverwerking en betekenisverlening van klanten met ASS begrijpen en de gevolgen daarvan overzien
  • Effectief communiceren met klanten met ASS
  • Te doorzien hoe ASS in relatie staat tot problemen bij het voeren van een (financiële) huishouding en de problemen die hierbij ontstaan
  • Je communicatie aan te passen zodat de klant met ASS de informatie begrijpt, afspraken kan nakomen en miscommunicatie voorkomen wordt.

Docent Mirjam Harmsen
Acteur Renate van den Broek

Datum Datum
datum 2018 volgt 8 november 2018
Locatie Amersfoort Locatie Arnhem
AANMELDEN AMERSFOORT AANMELDEN ARNHEM


Kosten

€ 345,- ex 21% BTW

PE-punten en accreditatie

De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De BPBI verlangt van haar leden 8 PE-punten per jaar en de NBPB 16 uur per jaar. Indien u lid bent van de BPBI of de NBPB is het voor u van belang om te weten hoeveel PE-punten worden toegekend per PE-module:

- Bij de BPBI is accreditatie aangevraagd voor de permanente educatie modules . Aangezien de duur van de PE-modules 6 effectieve lesuren is, worden door de BPBI ook 6 PE-punten toegekend.

- De NBPB vraagt niet om accreditatie maar wil weten hoeveel effectieve lesuren permanente educatie er zijn gevolgd, dit zijn 6 effectieve lesuren per PE-module.

- Indien u lid bent van de VeWeVe kunt u voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de VeWeVe vragen. Zie http://www.veweve.nl/permanente-educatie/

- WSNP bewindvoerders hebben als het gaat om PE-punten te maken met de Raad voor de Rechtsbijstand. Zij kunnen voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de Raad voor de Rechtsbijstand vragen. Zie http://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie