Effectief communiceren met klanten met autisme

Een substantieel deel van de klanten van bewindvoerders, mentoren en curatoren heeft een ASS (autisme spectrum stoornis). Mensen met ASS hebben onder andere problemen met het organiseren en plannen van hun (financiële) huishouding.
Daarnaast hebben mensen met ASS een andere manier van informatie verwerken. Daardoor ontstaat al snel miscommunicatie met als gevolg frustratie bij de bewindvoerder/curator/ mentor en klant en het niet nakomen van afspraken.
Tijdens deze module leer je:

  • Het gedrag van mensen met ASS te herkennen
  • Informatieverwerking en betekenisverlening van klanten met ASS begrijpen en de gevolgen daarvan overzien
  • Effectief communiceren met klanten met ASS
  • Te doorzien hoe ASS in relatie staat tot problemen bij het voeren van een (financiële) huishouding en de problemen die hierbij ontstaan
  • Je communicatie aan te passen zodat de klant met ASS de informatie begrijpt, afspraken kan nakomen en miscommunicatie voorkomen wordt.

Docent Mirjam Harmsen
Acteur Renate van den Broek

Datum
8 november 2018
Locatie Arnhem
AANMELDEN ARNHEM


Kosten

€ 345,- ex 21% BTW

PE-punten en accreditatie

PE-punten beschermingsbewindvoerders en curatoren
De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De branche- en beroepsverenigingen voor beschermingsbewindvoerders en curatoren hanteren een PE-punten/uren beleid.

De BPBI, de NBPB en de VeWeVe hebben al onze PE-modules geaccrediteerd. Het aantal punten/uren correspondeert met het aantal effectieve lesuren. Kortom, onze lesdagen leveren 6 PE-punten/effectieve lesuren op.
Er zijn 2 uitzonderingen:
PE-module De Levensexecuteur: 4 PE-punten/effectieve lesuren.
PE-module Vergroot je communicatiekracht door inzicht in je drijfveren: 8 PE-punten/effectieve lesuren.

PE-punten wsnp bewindvoerders
Een groot deel van onze lesdagen is ook uitermate geschikt voor wsnp bewindvoerders. Praktikos is door bureau wsnp erkend als opleider. Dit betekent dat er net als hierboven beschreven PE-punten worden toegekend op grond van het aantal effectieve lesuren.