Privacy / geheimhouding voor mentoren

Als professioneel mentor werk je vaak met kwetsbare cliënten die veel gevoelige informatie met je delen.
Vragen die je je als mentor daarbij kunt stellen zijn o.a.:
-Hoe zit het met de privacy van mijn cliënten?
-Moet mijn cliënt me alles vertellen?
-Mag ik wel alles weten als mentor?
-Met wie mag ik de informatie die ik over mijn cliënten heb delen?
-Mag een mentor beschikken over medische gegevens?
-Moet ik mijn verwerkingen opnemen in een register?
-Wanneer moet ik een DPIA doen?

Privacy is een belangenafweging en dit betekent dat er geen zwart/wit of een pasklaar antwoord beschikbaar is. Iedere situatie is immers anders.
Tijdens de lesdag leer je de basisprincipes van de nieuwste privacywetgeving (waaronder de AVG) kennen en toepassen op de aspecten van het mentorschap. Bovenstaande vragen maar ook andere kun je dan beantwoorden. Het gaat immers om een verantwoorde omgang met persoonsgegevens! Het instrument dat aangereikt wordt is het verantwoordingsdocument/register van verwerkingen.

Docent mr. Marie-José Bonthuis van IT’s Privacy

Datum Datum
datum 2018 volgt 28 juni 2018
Locatie Amersfoort Locatie Arnhem
AANMELDEN AMERSFOORT AANMELDEN ARNHEM


Kosten

€ 315,- ex 21% BTW

 

PE-punten en accreditatie

De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De BPBI verlangt van haar leden 8 PE-punten per jaar en de NBPB 16 uur per jaar. Indien u lid bent van de BPBI of de NBPB is het voor u van belang om te weten hoeveel PE-punten worden toegekend per PE-module:

- Bij de BPBI is accreditatie aangevraagd voor de permanente educatie modules . Aangezien de duur van de PE-modules 6 effectieve lesuren is, worden door de BPBI ook 6 PE-punten toegekend.

- De NBPB vraagt niet om accreditatie maar wil weten hoeveel effectieve lesuren permanente educatie er zijn gevolgd, dit zijn 6 effectieve lesuren per PE-module.

- Indien u lid bent van de VeWeVe kunt u voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de VeWeVe vragen. Zie http://www.veweve.nl/permanente-educatie/

- WSNP bewindvoerders hebben als het gaat om PE-punten te maken met de Raad voor de Rechtsbijstand. Zij kunnen voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de Raad voor de Rechtsbijstand vragen. Zie http://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie