Psychiatrische Ziektebeelden en Verslaving

Bewindvoerders, mentoren en Curatoren hebben regelmatig te maken met cliënten die een achtergrond hebben van psychiatrische en / of verslavingsproblematiek. Deze cliënten kunnen soms uitermate verrassend uit de hoek komen, precies op momenten dat je daar net even niet op zit te wachten en je toch adequaat moet reageren. Op andere momenten kunnen de gedragingen op het eerste gezicht bijna hilarisch zijn. Als “leek” kan het lastig zijn dit gedrag te interpreteren of te hanteren en is het moeilijk je een beeld te vormen van de mate waarin de cliënten in kwestie kunnen lijden. Dat, met het decor van ongelijkheid in de relatie met de bewindvoerder die de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft voor de financiën van de klant, zorgt ervoor dat het contact ingewikkeld kan zijn. Wederzijds onbegrip over gedrag en verwachtingen kan een bom leggen onder het contact, terwijl contact juist voor mensen met psychiatrische problemen van essentieel belang is. De module bestaat voor een deel uit het behandelen van de belangrijkste ziektebeelden en vooral het gedrag dat er uit voortkomt en wat je moet doen als je er mee in aanraking komt. Deze dag wordt verzorgd door Henk Hiemstra, al meer dan 30 jaar werkzaam binnen de GGZ als SPV-er en docent.

Docent Henk Hiemstra
Acteur Ton Kemp

Datum Datum
29 juni 2018 24 april 2018
Locatie Amersfoort Locatie Arnhem
AANMELDEN AMERSFOORT AANMELDEN ARNHEM


Kosten

€ 325,- ex 21% BTW

 

PE-punten en accreditatie

De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De BPBI verlangt van haar leden 8 PE-punten per jaar en de NBPB 16 uur per jaar. Indien u lid bent van de BPBI of de NBPB is het voor u van belang om te weten hoeveel PE-punten worden toegekend per PE-module:

- Bij de BPBI is accreditatie aangevraagd voor de permanente educatie modules . Aangezien de duur van de PE-modules 6 effectieve lesuren is, worden door de BPBI ook 6 PE-punten toegekend.

- De NBPB vraagt niet om accreditatie maar wil weten hoeveel effectieve lesuren permanente educatie er zijn gevolgd, dit zijn 6 effectieve lesuren per PE-module.

- Indien u lid bent van de VeWeVe kunt u voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de VeWeVe vragen. Zie http://www.veweve.nl/permanente-educatie/

- WSNP bewindvoerders hebben als het gaat om PE-punten te maken met de Raad voor de Rechtsbijstand. Zij kunnen voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de Raad voor de Rechtsbijstand vragen. Zie http://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie