Verdieping Mentorschap en Curatele

“Mag ik mijn cliënt tegen zijn zin laten opereren?
Hem of haar laten dwingen te stoppen met roken of anticonceptie laten nemen?
Hem of haar laten fixeren in een stoel?
Mag ik toestemming geven aan mijn cliënt om te trouwen of te scheiden?”

Dit zijn allemaal dilemma’s waar je als professionele mentor en/of curator mee te maken kunt krijgen. Tijdens de PE module Verdieping Mentorschap en Curatele wordt uitgebreid ingegaan op welke beslissingen over verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding door de mentor / curator mogen worden (over)genomen binnen het wettelijk kader. Want kennis van wet en jurisprudentie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om te kunnen sturen in het veld van hulpverlening en behandeling.

Aan de orde komen: (botsen van) grondrechten, de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, euthanasie, BOPZ en dwangmiddelen/ dwangbehandeling, vervangende toestemming tot behandeling, wet tijdelijk huisverbod en kinderbeschermingsmaatregelen.
Ook is er plaats voor discussie over de ethische problematiek waar een mentor / curator zich voor gesteld kan zien. Ter voorbereiding wordt aan de deelnemers gevraagd casuïstiek / vraagstukken / dilemma’s aan te leveren.

Deze module wordt verzorgd door mr. Loekie van der Heijden (kantonrechter familierecht) en Saskia van Boles (Professioneel Mentor en Curator)

Datum Datum
19 oktober 2018 05 oktober 2018
Locatie Amersfoort Locatie Arnhem
AANMELDEN AMERSFOORT AANMELDEN ARNHEM


Kosten

€ 345,- ex 21% BTW

PE-punten en accreditatie

PE-punten beschermingsbewindvoerders en curatoren
De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De branche- en beroepsverenigingen voor beschermingsbewindvoerders en curatoren hanteren een PE-punten/uren beleid.

De BPBI, de NBPB en de VeWeVe hebben al onze PE-modules geaccrediteerd. Het aantal punten/uren correspondeert met het aantal effectieve lesuren. Kortom, onze lesdagen leveren 6 PE-punten/effectieve lesuren op.
Er zijn 2 uitzonderingen:
PE-module De Levensexecuteur: 4 PE-punten/effectieve lesuren.
PE-module Vergroot je communicatiekracht door inzicht in je drijfveren: 8 PE-punten/effectieve lesuren.

PE-punten wsnp bewindvoerders
Een groot deel van onze lesdagen is ook uitermate geschikt voor wsnp bewindvoerders. Praktikos is door bureau wsnp erkend als opleider. Dit betekent dat er net als hierboven beschreven PE-punten worden toegekend op grond van het aantal effectieve lesuren.