Verdieping Mentorschap en Curatele

“Mag ik mijn cliënt tegen zijn zin laten opereren?
Hem of haar laten dwingen te stoppen met roken of anticonceptie laten nemen?
Hem of haar laten fixeren in een stoel?
Mag ik toestemming geven aan mijn cliënt om te trouwen of te scheiden?”

Dit zijn allemaal dilemma’s waar je als professionele mentor en/of curator mee te maken kunt krijgen. Tijdens de PE module Verdieping Mentorschap en Curatele wordt uitgebreid ingegaan op welke beslissingen over verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding door de mentor / curator mogen worden (over)genomen binnen het wettelijk kader. Want kennis van wet en jurisprudentie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om te kunnen sturen in het veld van hulpverlening en behandeling.

Aan de orde komen: (botsen van) grondrechten, de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, euthanasie, BOPZ en dwangmiddelen/ dwangbehandeling, vervangende toestemming tot behandeling, wet tijdelijk huisverbod en kinderbeschermingsmaatregelen.
Ook is er plaats voor discussie over de ethische problematiek waar een mentor / curator zich voor gesteld kan zien. Ter voorbereiding wordt aan de deelnemers gevraagd casuïstiek / vraagstukken / dilemma’s aan te leveren.

Deze module wordt verzorgd door mr. Loekie van der Heijden (kantonrechter familierecht) en Saskia van Boles (Professioneel Mentor en Curator)

Datum Datum
ntb 06 april 2018
Locatie Amersfoort Locatie Arnhem
AANMELDEN AMERSFOORT AANMELDEN ARNHEM


Kosten

€ 345,- ex 21% BTW

PE-punten en accreditatie

De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De BPBI verlangt van haar leden 8 PE-punten per jaar en de NBPB 16 uur per jaar. Indien u lid bent van de BPBI of de NBPB is het voor u van belang om te weten hoeveel PE-punten worden toegekend per PE-module:

- Bij de BPBI is accreditatie aangevraagd voor de permanente educatie modules . Aangezien de duur van de PE-modules 6 effectieve lesuren is, worden door de BPBI ook 6 PE-punten toegekend.

- De NBPB vraagt niet om accreditatie maar wil weten hoeveel effectieve lesuren permanente educatie er zijn gevolgd, dit zijn 6 effectieve lesuren per PE-module.

- Indien u lid bent van de VeWeVe kunt u voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de VeWeVe vragen. Zie http://www.veweve.nl/permanente-educatie/

- WSNP bewindvoerders hebben als het gaat om PE-punten te maken met de Raad voor de Rechtsbijstand. Zij kunnen voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de Raad voor de Rechtsbijstand vragen. Zie http://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie