Oplossingsgericht werken voor bewindvoerders

Wil je klanten helpen door kansen te zien en vanuit oplossingen te denken in plaats vanuit problemen?

Oplossingsgericht werken is klanten activeren in de richting van gewenste resultaten. Bij klachten en problemen, door doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier te benoemen en te benutten wat goed werkt om de gewenste situatie stap voor stap te bereiken.

Oplossingsgericht werken maakt dat het contact met de klant leuker, lichter, luchtiger wordt. Klanten concluderen vaak dat er al veel meer goed gaat dan zij aanvankelijk dachten!

Bij oplossingsgericht werken hoort een grondhouding die probleemonderkennend, klantgeleid, doelgericht, waarderend en erkennend is.

In deze module maak je kennis met oplossingsgericht werken en doe je d.m.v. oefeningen ervaring op met het toepassen ervan. Het ochtendprogramma bestaat uit het kennismaken met de theorie achter het oplossingsgerichte werken en de houdingsaspecten van de professional. De middag bestaat uit oefenen met ingebracht casusmateriaal.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

  • theoretische uitgangspunten;
  • de oplossingsgerichte grondhouding;
  • veel gebruikte basisinterventies;
  • de opbouw van een oplossingsgericht gesprek.

Docent Marga Odink

Datum Datum
11 december 2018 11 september 2018
Locatie Amersfoort Locatie Arnhem
AANMELDEN AMERSFOORT AANMELDEN ARNHEM


Kosten

€ 315,- ex 21% BTW

PE-punten en accreditatie

De wetgever heeft gesteld dat iedere beschermingsbewindvoerder jaarlijks aantoonbaar tijd moet besteden aan permanente educatie.
Er is door de wetgever geen uren-eis gesteld.

De BPBI verlangt van haar leden 8 PE-punten per jaar en de NBPB 16 uur per jaar. Indien u lid bent van de BPBI of de NBPB is het voor u van belang om te weten hoeveel PE-punten worden toegekend per PE-module:

- Bij de BPBI is accreditatie aangevraagd voor de permanente educatie modules . Aangezien de duur van de PE-modules 6 effectieve lesuren is, worden door de BPBI ook 6 PE-punten toegekend.

- De NBPB vraagt niet om accreditatie maar wil weten hoeveel effectieve lesuren permanente educatie er zijn gevolgd, dit zijn 6 effectieve lesuren per PE-module.

- Indien u lid bent van de VeWeVe kunt u voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de VeWeVe vragen. Zie http://www.veweve.nl/permanente-educatie/

- WSNP bewindvoerders hebben als het gaat om PE-punten te maken met de Raad voor de Rechtsbijstand. Zij kunnen voor of na het volgen van permanente educatie om puntentoekenning bij de Raad voor de Rechtsbijstand vragen. Zie http://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie