Register levensexecuteurs

In dit register vindt u personen en bedrijven die beschikbaar zijn om als Levensexecuteur benoemd te worden in het Levenstestament.

De personen en bedrijven die in dit register zijn opgenomen hebben de opleiding Levensexecuteur bij Praktikos gevolgd en zijn naast dat ze als Levensexecuteur optreden ook professioneel mentor, beschermingsbewindvoerder en/of curator.

Indien u op zoek bent naar een Levensexecuteur op het gebied van financiën, een Levensexecuteur op het gebied van de zorg (de medisch vertegenwoordiger) of een toezichthouder voor het Levenstestament dan kunt in hieronder op naam, functie of regio zoeken.

Onder dit zoekscherm staan in het kort de verschillende functies toegelicht.

Zoek een levensexecuteur

Ik zoek een:

Zoeken op:

Provincie


Postcode

Plaatsnaam

Naam


Bedrijf

Resultaten:

resultaten met deze zoekcriteria

A. (Anke) Wijbenga-Feenstra

Levensexecuteur, Toezichthouder

Postcode: 9270 AB

Plaats: De Westereen

Provincie: Friesland

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

A.J. Hector

Levensexecuteur, Toezichthouder

Postcode: 4420 AD

Plaats: Kapelle

Provincie: Zeeland

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

Adriana Loth

Levensexecuteur, Toezichthouder

Postcode: 7400 AN

Plaats: Deventer

Provincie: Overijssel

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

Ageeth Ziel

Levensexecuteur, Toezichthouder, Medisch vertegenwoordiger

Postcode: 7741 NK

Plaats: Coevorden

Provincie: Drenthe

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

André de Velde

Levensexecuteur, Toezichthouder

Postcode: 1001 LE

Plaats: Amsterdam

Provincie: Noord-Holland

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

Anja Roelofs

Levensexecuteur, Medisch vertegenwoordiger

Postcode: 5800 AD

Plaats: Venray

Provincie: Limburg

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

Anne-Marie Jogems

Levensexecuteur, Toezichthouder, Medisch vertegenwoordiger

Postcode: 7437 AK

Plaats: Bathmen

Provincie: Overijssel

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

Anneke van Maldegem

Levensexecuteur, Toezichthouder

Postcode: 4460 ME

Plaats: Goes

Provincie: Zeeland

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

Anouk Wesselius

Levensexecuteur, Toezichthouder

Postcode: 3015 LD

Plaats: Rotterdam

Provincie: Zuid-Holland

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

Bart Bakker Financiële Zorgverlening

Toezichthouder

Postcode: 9250 AE

Plaats: Burgum

Provincie: Friesland

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

Bart van den Heuvel

Levensexecuteur, Toezichthouder, Medisch vertegenwoordiger

Postcode: 5831 JA

Plaats: Boxmeer

Provincie: Noord-Brabant

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

C.J. (Carla) Coenders

Levensexecuteur, Medisch vertegenwoordiger

Postcode: 5960 AA

Plaats: Horst

Provincie: Limburg

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur

C.P. (Piet) Hoogendoorn

Levensexecuteur, Toezichthouder

Postcode: 3461 AE

Plaats: Linschoten

Provincie: Utrecht

Bekijk het profiel van deze levensexecuteur


 

 

De Levensexecuteur:

Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om (volledig of gedeeltelijk) namens u te mogen handelen.

Waarom zou ik een levensexecuteur benoemen?
Als u niets geregeld heeft en u het zelf echt niet meer kunt, dan benoemt de rechter voor u een bewindvoerder of curator. Dit zou iemand kunnen zijn die u zelf niet gekozen zou hebben. Of iemand die u liever helemaal niet als vertrouwenspersoon gehad zou hebben. Indien u zelf een levensexecuteur heeft benoemd voorkomt u dit.

Hoe benoem ik een levensexecuteur?
In een levenstestament kunt u een levensexecuteur benoemen. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Het levenstestament kan ook overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. Zaken die ook voor de (levens)executeur van belang zijn.

Wie kan ik tot levensexecuteur benoemen?
U kunt nu al zelf kiezen wie u tot levensexecuteur wilt benoemen. Het is wel heel belangrijk dat u veel vertrouwen in die persoon hebt. Hij is degene die uw belangen gaat behartigen. Daarnaast is belangrijk welke kennis en ervaring hij heeft. Ook is het van belang dat de levensexecuteur over voldoende tijd voor uw belangenbehartiging beschikt.

U kunt bijvoorbeeld een familielid, vertrouwenspersoon, notaris, of accountant benoemen. Het is aan te raden om, voordat u in uw levenstestament een levensexecuteur opneemt, met hem of haar goed te overleggen wat u precies verwacht en wenst. Niet alleen een persoon kan tot levensexecuteur worden benoemd, maar ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting).

Wat doet de levensexecuteur allemaal?
Dit kunt u helemaal zelf bepalen. Hij kan uw administratie geheel of gedeeltelijk overnemen en uw vermogen beheren. Ook kan hij zorg dragen voor het regelen van zorg (we noemen dat dan vaak de Medisch vertegenwoordiger), uw huis en inboedel etc. U spreekt samen af wat u wilt dat hij op een later moment doet.

Heeft de levensexecuteur een volledige vrijbrief?In het levenstestament kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. Zoals wanneer een levensexecuteur aan de gang kan gaan, wie hem controleert als u dit zelf niet meer kunt, waarvoor hij toestemming nodig heeft etc. Kortom, u kunt helemaal een regeling op maat maken, conform uw eigen wensen. In overleg met de notaris die het Levenstestament met u opmaakt kunt u een Toezichthouder aanwijzen die de werkzaamheden van de Levensexecuteur moet controleren.

Wat mag een levensexecuteur als loon en (on)kosten in rekening brengen?
U bepaalt bij de benoeming zelf wat de levensexecuteur mag rekenen als loon, dan wel alleen als (on)kosten in rekening mag brengen, zoals benzinekosten, postzegels etc. Is er sprake van een professionele levensexecuteur dan is het gebruikelijk dat die zijn uurtarief in rekening brengt. Dit moet dan wel in het levenstestament zijn vastgelegd.

Curatele, mentorschap en bewindvoering

Iemand die zelf geen verantwoorde beslissingen kan nemen, en niets heeft vastgelegd in een Levenstestament komt vaak onder curatele, mentorschap of bewind. Hij krijgt dan een wettelijk vertegenwoordiger die bepaalde beslissingen voor hem neemt.

Verantwoorde beslissingen nemen
Door een ziekte of beperking kunnen sommige cliënten niet goed overzien welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. De rechter kan dan een wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen: een curator, mentor of bewindvoerder. Daarbij moet altijd goed bekeken worden waarover de cliënt zelf kan blijven beslissen, en waarover niet. Men noemt dit ‘ter zake’: kan de cliënt op een bepaald moment en over een specifieke kwestie zelf een beslissing nemen?

Samen beslissen
Soms is wel duidelijk wie de vertegenwoordiger zal worden, bijvoorbeeld een ouder, de partner, een broer/zus of een kind. De cliënt kan op schrift vastleggen dat die persoon hem zal vertegenwoordigen. Daarbij kan hij voor een aantal belangrijke zaken vastleggen wat zijn keuze zou zijn. Het is verstandig om die keuzes ook al met elkaar te bespreken.

Mentor, curator of bewindvoerder
Het kan nodig zijn om de vertegenwoordiging wettelijk af te dwingen. Bijvoorbeeld als iemand onverantwoord geld uit blijft geven of als hij zelfstandig wil blijven wonen terwijl dat echt niet kan. De kantonrechter kan dan een vertegenwoordiger aanstellen, die bepaalde beslissingen voor de cliënt zal nemen. Een mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak: over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hij kan inzage krijgen in het medisch dossier van de cliënt. De mentor gaat niet over geldzaken.

Een bewindvoerder beheert bepaalde goederen en/of het geld van de cliënt. Daarmee wordt voorkomen dat de cliënt bijvoorbeeld zijn huis verkoopt of grote aankopen doet die hij niet kan betalen. Mocht hij dat toch doen, dan is de verkoop/koop niet rechtsgeldig en wordt dus teruggedraaid. Een bewindvoerder neemt geen beslissingen over de gezondheid en mag het medisch dossier van de cliënt niet inzien.

Een curator behartigt de financiële én persoonlijke belangen van de cliënt. Hij is dus eigenlijk zowel mentor als bewindvoerder. Het is de meest vergaande vorm van vertegenwoordiging, waarbij de cliënt bijna geen eigen beslissingen meer mag nemen. Volgens de wet is hij dan handelingsonbekwaam.