Training en Coaching

Trainingen

Praktikos richt zich op het geven van trainingen gedragsbeinvloeding. Hierbij kunt u denken aan agressietrainingen, maar ook aan timemanagement en hoe om te gaan met mensen met psychiatrische ziektebeelden. Het vakgebied van de trainer richt zich met name op de eerste betekenis, maar uiteraard herkennen wij ons ook in de tweede betekenis van het woord. Met name het systematisch oefenen spreekt Praktikos aan. De kracht ligt volgens ons in de combinatie; het vanuit een theoretisch kader leren op een andere, bewustere manier te reageren en hiermee in de training te oefenen.

Lees meer

Coaching en Intervisie

Bij Praktikos verzorgen wij ook coachingsmomenten en intervisie. Coaching kan zowel individueel als in groepsverband.

Lees meer

Training en Coaching