Trainingen

Gewoontegedrag veranderen in een andere benadering/aanpak die wérkt!

 

Training  heeft volgens “De Dikke van Dale “ 2 betekenissen:

         1. Oefening, scholing en
         2. Zich systematisch oefenen in een tak van sport.

Praktikos richt zich op het geven van trainingen gedragsbeinvloeding. Hierbij kunt u denken aan agressietrainingen, maar ook aan timemanagement en hoe om te gaan met mensen met psychiatrische ziektebeelden. Het vakgebied van de trainer richt zich met name op de eerste betekenis, maar uiteraard herkennen wij ons ook in de tweede betekenis van het woord. Met name het systematisch oefenen spreekt Praktikos aan. De kracht ligt volgens ons in de combinatie; het vanuit een theoretisch kader leren op een andere, bewustere manier te reageren en hiermee in de training te oefenen.

Het volgen van een training is een kostbare activiteit.  Het is een investering die, indien volgens een goed uitgedacht plan uitgevoerd, een absolute meerwaarde vormt en een bijdrage kan leveren aan de deskundigheidsbevordering binnen uw organisatie.

Trainen vraagt commitment en toewijding; een wens tot ontwikkeling en groei. Het creëren van draagvlak om aan het werk te gaan en het nastreven van een gezamenlijk belang is bij trainingen essentieel.

Elke training vormt een uitgebalanceerd evenwicht tussen reflectie, theorie en praktijk.
Afhankelijk van de doelstelling van de training wordt er gebruik gemaakt van professionele acteurs.

 Voor de training stellen we altijd de volgende vragen:

  • Wat? (doel)
  • Waarom? (geeft de essentie aan)
  • Hoe? (de weg naar het doel)

Ons doel: het onderzoeken van de mogelijkheden en het vergroten van de vaardigheden, zodat degene die de training volgt nog beter is toegerust om de taak goed uit te voeren.