Type opleiding

Permanente Educatie

Vakgebied

beschermingsbewind

Lesgeld

315,00

Docent

Pascal Heine

Aantal PE-punten

6

Bewindvoeren is ondernemerschap

Doelstelling van deze lesdag is het vergroten van:
de toepassing van bedrijfseconomische principes;
de toepassing van marketingprincipes;
de kennis en de vaardigheden om de eigen jaarrekening te lezen en te interpreteren, mede in relatie tot de eisen die wet- en regelgeving stellen aan de financiële gezondheid van bewindvoerdersorganisaties (waaronder solvabiliteit en current ratio);
het inzicht in de locatie van de bewindvoerder binnen het “bewindvoerdersspectrum” en het kritisch hiernaar kunnen kijken;
het inzicht in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandverzekering in relatie tot het ondernemerschap en risicomanagement. Er wordt uitgebreid ingegaan op risicoanalyse en risicomanagement als onderdeel van het jaarlijkse bedrijfsplan.
Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op het voorbereiden van de audit en het voorbereiden van de stukken die het Kwaliteitsbureau jaarlijks nodig heeft ter beoordeling van de bewindvoerdersorganisatie en haar medewerkers.

Aanpak
Waar de basisopleiding in het teken staat van vergroten van het kennisniveau, richt de vervolgopleiding zich meer op het breed kunnen toepassen van deze kennis binnen de eigen organisatie. De aanpak is dan ook heel interactief met gebruikmaking van door docent ingebrachte casuïstiek en casuïstiek die deelnemers zelf, voorafgaand aan de training, verplicht dienen aan te leveren. Ook is er aandacht voor jurisprudentie. Wanneer er na de studiedag behoefte blijkt te zijn aan individuele begeleiding/advisering dan is dit zeker mogelijk.

Schrijf je in voor deze opleiding

3 oktober 2018Arnhem9.30 tot 16.30 uurnog 13 plaatsen
315,00
spinner
Opleidingen overzicht