Type opleiding

Educatie Schuldhulpverleners
Educatie wsnp bewindvoerders
Permanente Educatie

Vakgebieden

beschermingsbewind
schuldhulpverlening
wsnp bewind

Lesgeld

440,00

Docent

Till Topf

Aantal PE-punten

6

Checkpoint: Inzicht, overzicht, uitzicht!

Inzicht, overzicht, uitzicht!

Onder druk van allerlei ontwikkelingen zijn er verschuivingen zichtbaar in het werk van bewindvoerders. Was het in het verleden zo dat er gewacht werd met reageren tot het helemaal spaak was gelopen, nu wordt er steeds eerder gereageerd, bijvoorbeeld door werkgevers die zien dat personeelsleden in de problemen komen en financieel dienstverleners inschakelen om nog grotere problemen te voorkomen. Een vergelijkbare trend is zichtbaar bij hypotheekverstrekkers en woningcorporaties. Naast een maatschappelijke betrokkenheid speelt hier eveneens mee dat eerder reageren/ingrijpen de financiële schade voor de corporaties of hypotheekverstrekker aanzienlijk verkleint.

In de nieuwe wetgeving is de financiële zelfredzaamheid uitgangspunt. Aantoonbaar beleid hier op moet gemaakt worden! De achterliggende gedachte is onder andere dat bewind een ingrijpende maatregel in het leven van een rechthebbende is die niet langer dient te bestaan dan nodig is. Inherent hieraan is de rolverandering van de bewindvoerder. Deze wordt uitgebreid tot coach; de cliënt moet iets gaan leren. Inmiddels zijn de eerste voorbeelden bekend van negatieve reacties van kantonrechters op het verzoek om extra uren voor het aanleren van financiële vaardigheden aan cliënten. Een aantal kantonrechters heeft uitgesproken dat de onderbouwing van de verzoeken te mager is.

Mede op grond van bovenstaande is CHECKPOINT als instrument ontwikkeld. Tijdens deze training wordt in de ochtenduren het complete instrument met de tools uitgelegd. In de middaguren krijgen de bewindvoerders de ruimte om uitgebreid te oefenen met elkaar. Deze module wordt aanbevolen voor iedereen die de financiële zelfredzaamheid van cliënten wil vergroten.

Schrijf je in voor deze opleiding

7 december 2018Arnhem9.30 tot 16.30 uurnog 14 plaatsen
440,00
spinner
Opleidingen overzicht