Type opleiding

Permanente Educatie

Vakgebieden

beschermingsbewind
curatele
schuldhulpverlening
wsnp bewind

Lesgeld

345,00

Docent

Mirjam Harmsen

Aantal PE-punten

6

Effectief communiceren met clienten met een lichtverstandelijke beperking

Een substantieel deel van de klanten van bewindvoeders/inkomenbeheerders heeft een LVB of is aan te merken als zwakbegaafd, tegenwoordig ook wel ‘ (zeer) moeilijk lerend’ genoemd. Mensen met een LVB worden in communicatie veelal overvraagd door de professionals waar zij mee te maken hebben. Dit is begrijpelijk omdat de beperking onzichtbaar is en door betrokkenen veelal gecamoufleerd of overschreeuwd wordt. Het gevolg van overvraging is: miscommunicatie, onbegrip en irritatie bij de klant en het niet nakomen van afspraken door de klant. Hierdoor ontstaan storingen in de werkrelatie. De bewindvoerder/mentor/curator is extra tijd kwijt om deze storingen op te lossen en de voortgang van het traject vertraagt.

Doel van de module is kennis opdoen van de beperking in relatie tot het voeren van een (financiële) huishouding en de problemen die hierbij ontstaan. Tevens wordt kennis opgedaan over het sociaal- emotioneel niveau van functioneren van deze klanten, toegespitst op het gedrag dat de klant laat zien in het contact. De bewindvoerder/mentor/curator begrijpt hierdoor wat hij wel en niet kan verwachten van de klant en hoe hij haalbare afspraken met de klant kan maken. Het grootste deel van de training gaat over het afstemmen van communicatie op de mogelijkheden van de klant met een verstandelijke beperking. Hierbij gaat het om communicatie per telefoon, e–mail en face to face contact.
Door de opgedane kennis en vaardigheden wordt communicatie met de klant effectief. Dit betekent dat de klant de informatie begrijpt, de afspraken (beter) kan nakomen en storingen voorkomen worden.

Schrijf je in voor deze opleiding

Amersfoort4 oktober 20189.30 tot 16.30 uurnog slechts 3 plaats(en)!
345,00
spinner
Opleidingen overzicht