Kom ook naar het IFZ Seminar ‘Hoe dan ook’. 14 maart, Buitensociëteit Zwolle.  Meer info →

Type opleiding

Post HBO
Specialisatie Module

Vakgebied

beschermingsbewind

Lesgeld

2.331,00

Docenten

Marco Bronswijk
Taco Schaafsma

IFZ module Beschermingsbewind

Deze module is onderdeel van de post hbo Beschermingsbewind van IFZ. De module kan ook los gevolgd worden, deelnemers ontvangen dan een certificaat.
De module wordt verzorgd in 6 contactdagen. Voor zelfstudie zijn ongeveer 50 uren nodig. Het betreft het bestuderen van de stof en het maken van een aantal opdrachten.

De module Beschermingsbewind vormt de basis van het inhoudelijke deel van het werk van de bewindvoerder. Aan de orde komen inhoudelijke aspecten als dossieranalyse, het opstellen van een budgetplan en boedelbeschrijving. Ook fiscale aspecten en incasso en beslaglegging worden behandeld. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor de randvoorwaardelijke zaken als rekening en verantwoording en financiering van de activiteiten van de bewindvoerder. Tevens zal uitgebreid jurisprudentie worden besproken. Als opbouw voor de module is het stappenplan als uitgangspunt genomen.
Tijdens een van de dagen komt specifiek het onderdeel Belastingen aan de orde. Tevens is er een Capita Selecta praktijkdag opgenomen. Dit houdt in dat vier deskundigen die dag langskomen om over hun ervaringen te vertellen met beschermingsbewind. Vanuit hun beroep hebben zij raakvlakken met beschermingsbewind met betrekking tot hun dienstverlening. De deskundigen zijn:
* mr. Gea Haak (Notariaat Zuidlaren, Erfrecht en Personen & Familierecht);
* Patrick Wittebrood (gerechtsdeurwaarder);
* Gea de Groot en Henk Pieters (mentoren van Zorgkrachtondersteuning).

Eindtermen:

De deelnemer begrijpt de wet- en regelgeving en weet deze in de praktijk toe te passen.
De deelnemer is in staat stapsgewijs alle onderdelen van het proces van beschermingsbewind te beschrijven.
De deelnemer is in staat alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren, zoals aan- en verkoop onroerend goed en afwikkeling nalatenschappen.
De deelnemer is in staat om de relatie met andere wetgeving goed te beoordelen en toe te passen. (bv: Belastingwetgeving en de Wet Werk & Bijstand)
De deelnemer is in staat om een dossier te analyseren op basis van een checklist.
De deelnemer is in staat een dossier aan te leggen.
De deelnemer is in staat aan de hand van een dossier een plan van aanpak te maken.
De deelnemer is in staat het plan van aanpak te bespreken met een cliënt.
De deelnemer is in staat om relevante taken op het gebied van Belastingwetgeving uit te voeren.
De deelnemer is in staat om de relatie met andere wetgeving goed te beoordelen en toe te passen. (bv: Belastingwetgeving en de Wet Werk & Bijstand)
Toetsing:
De toetsing vindt plaats aan de hand van een schriftelijke eindtoets en praktijkopdrachten die gemaakt moeten worden. Als hulpbron bij de toetsing kunnen digitale tools die vanaf de site te downloaden zijn, worden gebruikt .

Leeractiviteiten:
Begeleid: de deelnemers krijgen het studiemateriaal schriftelijk aangeboden. In de materialen zitten een aantal opdrachten die gemaakt moeten worden. Deze moeten schriftelijk of via mail bij de docent aangeleverd worden. Het bespreken er van vindt plaats tijdens de contactdagen.
Onbegeleid: de deelnemers lezen en bestuderen het studiemateriaal en leveren gemaakte opdrachten digitaal aan.

 

Data:

 dag 1donderdag10-1-2019
 dag 2donderdag17-1-2019
 Capita Selecta dagdonderdag2-1-2019
 dag 3donderdag31-1-2019
 dag 4donderdag7-2-2019
 dag 5donderdag14-2-2019
 Examendonderdag7-3-2019

 

Schrijf je in voor deze opleiding

10 plaats(en) beschikbaar

Opleidingen overzicht