Type opleiding

Educatie Professionele Mentoren
Post HBO
Specialisatie Module

Vakgebied

mentorschap

Lesgeld

2.354,00

Docenten

Berber Vonk
Els Maeckelberghe
Gea de Groot
Henk Hiemstra
Henk Pieters
Loekie van der Heijden
Mirjam Harmsen
Sjoerd Egberts

module Professioneel mentorschap IFZ

Wil je alles weten over professioneel mentorschap? Van taken tot bevoegdheden en hoe deze uit te voeren? Dan is onze module Professioneel mentorschap een aanrader!
In deze vakgerichte opleiding worden op hbo niveau alle inhoudelijke aspecten behandeld van professioneel mentorschap. We behandelen o.a. verantwoording en communicatie met de rechtbank en  het maatschappelijke- en zorgkader. Je leert meer over psychiatrische ziektebeelden en verslaving, communiceren met cliënten met niet aangeboren hersenletsel, stoornissen in het autistisch spectrum en dementie. Daarbij krijgt ook de communicatie met begeleiders, artsen en hulpverlening een grote rol. Je krijgt duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en positionering van de professionele mentor. We focussen ons in deze post hbo opleiding op zowel kennis als vaardigheden. Deze module is onderdeel van de post HBO opleiding Professioneel mentorschap. De post HBO startmodule en deze specialisatiemodule samen leveren een geaccrediteerd post HBO diploma Professioneel mentorschap op. Als je deze module los volgt ontvang je van ons een certificaat.

Voor professionele mentoren gelden kwaliteitseisen die vanuit wetgeving zijn vastgelegd, onze samenvatting vind je hier. Voordat je met de opleiding start is het aan te raden om bij het landelijk kwaliteitsbureau Curatele, Bewindvoering en Mentorschap te checken of je op grond van je werkervaring en vooropleiding benoembaar bent als professioneel mentor.

De module bestaat uit 6 contactdagen:

Juridisch, maatschappelijke en Zorgkader Mentorschap
Het juridisch kader behandelt de maatschappelijke context van het werkveld van de mentor.  Je leert de ontwikkelingen in de afgelopen decennia duiden, want het is noodzakelijk om een goed besef te hebben van wat er speelt. Het hele scala aan wet en regelgeving wordt behandeld (Wet op de Geneeskundige Behandeling, het Europees Verdrag v.d. rechten v.d. mens, de rechterlijke machtiging en de In Bewaring Stelling, de Wet Langdurige Zorg, de Wet Zorg en Dwang, dwangmiddelen in de BOPZ) en het Nederlandse zorgstelsel (o.a. de AwBZ, PGB etc).
Zelfstudie: c.a. 5 uren

Psychopathologie en Beperkingen 
Ochtend: Alzheimer en Niet aangeboren hersenletsel; 1 dagdeel.
In korte tijd krijgen de deelnemers inzicht in de gevolgen van vormen van dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel. Vanuit dit inzicht worden de gevolgen voor het eigen handelen besproken in het kader van mentorschap. Vervolgens spelen de twee begeleiders diverse casussen uit, waarbij de deelnemers moeten aangeven wat er volgens hen aan de hand is en hoe hierin gehandeld kan te worden en vanuit welk perspectief. Daarna worden deelnemers uitgedaagd om diverse benaderingswijzen uit te proberen, hetzij in de vorm van ‘regie-aanwijzingen’, hetzij in de vorm van zelf actief in een casus meespelen. Het gaat dan vooral om praktische handvatten om te kunnen omgaan met diverse gedragingen, die bij het ziektebeeld horen. Zo krijgt de deelnemer de kans om op zoek te gaan naar effectieve benaderingswijzen en hierin de eigen stijl en dilemma’s te ontdekken.
Zelfstudie: c.a. 1,5 uren.

Middag: Licht verstandelijke beperking (LVB); 1 dagdeel.
Aan de orde komen wat de kenmerken zijn van een licht verstandelijke beperking (LVB) op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Hoe werken deze kenmerken op elkaar in en wat zijn daarvan de gevolgen voor het functioneren: het ‘kunnen en aankunnen’. Behandeld wordt welke aanpassingen in communicatie en ondersteuning van belang zijn om te zorgen dat de cliënt met een LVB naar vermogen: kan vast stellen wat zijn behoefte is als het gaat om zorg en/of ondersteuning,
kan communiceren wat voor hem hierin van belang is, naar vermogen opties op een rij kan zetten en daarin een keuze kan maken en de taal van de mentor kan begrijpen.
De vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden geoefend met een professioneel acteur.
Zelfstudie: c.a. 2 uren.

Mentorschap
De module Mentorschap van A-Z vormt de basis van het inhoudelijke deel van het werk van de mentor. Kennis en vaardigheden zijn daarom een absolute must. De uitvoering van de kwaliteitseisen die de wetgever stelt aan de professionele mentor in de dagelijkse praktijk wordt doorgenomen. Aan de orde komen inhoudelijke aspecten als de intake, contact met cliënt, familie en begeleiders, zorg/behandelplan, dossieropbouw, verantwoording naar de rechtbank.

Doelstellingen: de deelnemer:

  • kan in – voor de cliënt – begrijpelijke bewoordingen uitleggen wat er gaat gebeuren en kan in een intakegesprek met een cliënt en/of diens begeleider alle relevante informatie te verzamelen.
  • kan contact opbouwen met een cliënt en de regie voeren over de zorg.
  • kan zijn positie als wettelijk vertegenwoordiger en zijn rol als regisseur van de zorg neerzetten naar de cliënt, zijn begeleider en/of familie.

Zelfstudie: c.a. 10 uren.

Driehoekskunde 
Behandeld worden de principes van de Driehoekskunde, een visie die zich richt op het verbeteren van de samenwerking in de driehoek cliënt – familie/netwerk – professional. Waar de kerndriehoek veelal wordt gevormd met de persoonlijk begeleider, heeft ook de mentor een duidelijk te onderscheiden, eigen positie. En net als de begeleider krijgt ook de mentor te maken met de uitdaging die loyaliteit heet. De handvatten die worden aangereikt zijn toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de mentor.
Zelfstudie: c.a. 4 uren.

Ethiek in de zorg
De module Ethiek in de Zorg borduurt voort op de kennis van beroepsethiek. Vanuit de ethische beginselen, rechtsethiek en zorgethiek wordt specifiek aandacht besteed aan ethische vraagstukken waar de mentor mee te maken kan krijgen. Via o.a. de argumentatieleer krijgt de deelnemer handvatten om dilemma’s naast toepassing van kennis ook via de vorm tot keuzes te komen.
Zelfstudie: c.a. 12 uren.

Training Mentorschap
Vaardigheden professionele mentor trainen: Klantencontact, contact met familie/netwerk, conflicthantering en verwachtingen management.
Ochtend: ontmoeting cliënt
Middag: conflicten in de hiërarchie/familie
Zelfstudie: c.a. 4 uren.

Examen; 1 contactdag.
Bij het examen wordt door middel van een kennistoets, een praktijkopdracht en een assessment getoetst of de deelnemer beschikt over de kennis, vaardigheden en competenties om het vak van professioneel mentor naar behoren uit te voeren.
Zelfstudie: c.a. 10 uren.

Data najaar 2019:

Professioneel Mentorschap dag 1Loekie van der Heijden / Berber Vonk8-11-2019
Professioneel Mentorschap dag 2Henk Hiemstra / Mirjam Harmsen12-11-2019
Professioneel Mentorschap dag 3Gea de Groot / Henk Pieters19-11-2019
Professioneel Mentorschap dag 4Gea de Groot / Henk Pieters / Sjoerd Egberts26-11-2019
Professioneel Mentorschap dag 5Els Maeckelberghe6-12-2019
Professioneel Mentorschap dag 6Mirjam / Berber10-12-2019
ExamenDiverse docenten18-12-2019

Data voorjaar 2020:

Professioneel Mentorschap dag 1Loekie van der Heijden / Berber Vonk10-01-2020
Professioneel Mentorschap dag 2Henk Hiemstra / Mirjam Harmsen14-01-2020
Professioneel Mentorschap dag 3Gea de Groot / Henk Pieters22-01-2020
Professioneel Mentorschap dag 4Gea de Groot / Henk Pieters / Sjoerd Egberts28-01-2020
Professioneel Mentorschap dag 5Els Maeckelberghe07-02-2020
Professioneel Mentorschap dag 6Mirjam / Berber12-02-2020
ExamenDiverse docenten04-03-2020

 

Schrijf je in voor deze opleiding

Zwolle - Regardz Nieuwe Buitensociëteit8 november 2019nog 5 plaatsen
2.354,00
spinner
Zwolle - Regardz Nieuwe Buitensociëteit10 januari 2020nog 9 plaatsen
2.354,00
spinner

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “module Professioneel mentorschap IFZ” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opleidingen overzicht