Type opleiding

digitaal via Zoom
Training

Vakgebieden

begeleiding
beschermingsbewind
budgetbeheer
curatele
hulpverlening
mentorschap
schuldhulpverlening
wsnp bewind

Lesgeld

945,00 650,00

Docenten

Berber Vonk
Jenny Blaauwbroek
Logo NBBI

NBBI-lid? 10% Korting!

Praktikos werkt samen met NBBI-opleidingen, dat betekent dat NBBI-leden 10% korting krijgen op deze training. Ben je NBBI-lid en heb je je ingeschreven? Stuur ons even een mailtje, dan verwerken wij de korting.

Opleiding Prosocial – teamkracht

Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

Het vervolg op de workshop teamkracht: De weten­schap van samenwerken!
In deze oplei­d­ing leer je de basis van Proso­cial, een weten­schap­pelijke meth­ode vanuit de Evolutie-​wetenschap, de economie en de gedragsweten­schap. Naast het krijgen van heel veel ken­nis leer je om een team te begelei­den met dit mooie gedachtengoed.

Onder­w­er­pen:

  • De the­o­retis­che achter­grond van Proso­cial — Teamkracht.
  • Waarom is de ken­nis van de evo­lu­tie zo belan­grijk als basis van Proso­cial? Wat is Mul­ti­level Selection.
  • De acht ken­merken van een effec­tief team waar­voor Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs ontving.
  • Psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit om keuzes te maken die goed zijn voor het indi­vidu èn de groep/​het team.
  • Je leert werken met de ACT-​matrix om het boven­staande te gebruiken in groepen.

Naast de the­o­rie krijg je oefenin­gen om deze zelf in een kleine groep toe te passen.

Na afloop ben je in staat om een team te begelei­den naar een meer effec­tieve en veilige wijze van samenwerken.

Het team zal meer werk­plezier ervaren waar­door er min­der verzuim is en de effec­tiviteit is verbeterd.

Doel­groep: Man­agers, leidinggevenden, con­sul­tants en teambegeleiders.

Docen­ten:
Jenny Blaauw­broek, eige­naar van Bamboe-​ACT, al sinds 2014 trainer en docent ACT. Zij heeft in 2018 de oplei­d­ing Proso­cial gedaan bij Paul Atkins en is vanaf 2020 coach bij het Proso­cial Insti­tute van Paul Atkins en tevens voorzit­ter van de Proso­cial Com­mu­nity of Prac­tice Europe/​Africa.
Berber Vonk, eigenaar/​directeur van Prak­tikos. Berber is een ervaren docent en trainer Ze heeft ver­schil­lende train­in­gen en work­shops ACT gedaan en in 2020 de Proso­cial Oplei­d­ing bij grond­leg­ger Paul Atkins.

Schrijf je in voor deze opleiding

28 mei 2021Digitaal (via Zoom)9:30 tot 13:00 nog 12 plaatsen
945,00 650,00
spinner

Deze opleiding heeft 5 lesdagen: 28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni 2021

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Opleiding Prosocial – teamkracht” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Opleidingen overzicht