MELDING I.V.M. CORONA: Vanaf 1 juni verzorgen we onze opleidingen weer op locatie!

Type opleiding

Educatie Professionele Mentoren

Vakgebieden

hulpverlening
mentorschap

Lesgeld

2.354,00

Docenten

Berber Vonk
Els Maeckelberghe
Gea de Groot
Henk Hiemstra
Henk Pieters
Loekie van der Heijden
Mirjam Harmsen
Sjoerd Egberts

Opleiding professioneel mentorschap

Wil je alles weten over professioneel mentorschap? Van taken tot bevoegdheden en hoe deze uit te voeren? Dan is onze opleiding Professioneel mentorschap een aanrader!
In deze vakgerichte opleiding behandelen we op hbo-niveau alle inhoudelijke aspecten van het professioneel mentorschap. We behandelen o.a. verantwoording en communicatie met de rechtbank en  het maatschappelijke- en zorgkader.  Je leert meer over het communiceren met cliënten met een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en dementie. Daarbij krijgt ook de communicatie met begeleiders, artsen en hulpverlening een grote rol. Je krijgt duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en positionering van de professionele mentor. En we besteden een hele dag aan zorgethiek. We focussen ons in deze opleiding op zowel kennis als vaardigheden.  Je ontvangt na afloop een certificaat.

Voor professionele mentoren gelden kwaliteitseisen die vanuit wetgeving zijn vastgelegd, onze samenvatting vind je hier. Voordat je met de opleiding start is het aan te raden om bij het landelijk kwaliteitsbureau Curatele, Bewindvoering en Mentorschap te checken of je op grond van je werkervaring en vooropleiding benoembaar bent als professioneel mentor.

De opleiding bestaat uit 6 contactdagen:

dag 1: Juridisch, maatschappelijke en Zorgkader Mentorschap
Het juridisch kader behandelt de maatschappelijke context van het werkveld van de mentor.  Je leert de ontwikkelingen in de afgelopen decennia duiden, want het is noodzakelijk om een goed besef te hebben van wat er speelt.
We behandelen het hele scala aan wet en regelgeving : o.a.

  • het Nederlandse zorgstelsel (o.a. de Wet Langdurige zorg, de Wet Maatschappelijke ondersteuning, PGB etc).
  • Wet op de Geneeskundige Behandeling,
  • het Europees Verdrag v.d. rechten v.d. mens,
  • de rechterlijke machtiging en de In Bewaring Stelling,
  • de Wet Zorg en Dwang.

Zelfstudie: c.a. 5 uren

dag 2 en ochtend: Mentorschap
Mentorschap van A-Z vormt de basis van het inhoudelijke deel van het werk van de mentor. Kennis en vaardigheden zijn daarom een absolute must. De uitvoering van de kwaliteitseisen die de wetgever stelt aan de professionele mentor in de dagelijkse praktijk wordt doorgenomen. Aan de orde komen inhoudelijke aspecten als de intake, contact met cliënt, familie en begeleiders, zorg/behandelplan, dossieropbouw, verantwoording naar de rechtbank.
Na deze lesdag

  • kan je  in – voor de cliënt – begrijpelijke bewoordingen uitleggen wat er gaat gebeuren en kan in een intakegesprek met een cliënt en/of diens begeleider alle relevante informatie te verzamelen.
  • kan je contact opbouwen met een cliënt en de regie voeren over de zorg.
  • kan je jouw positie als wettelijk vertegenwoordiger en je rol als regisseur van de zorg neerzetten naar de cliënt, zijn begeleider en/of familie.

Zelfstudie: c.a. 10 uren.

middag 3:  Driehoekskunde 
We behandelen op deze middag de principes van de Driehoekskunde, een visie die zich richt op het verbeteren van de samenwerking in de driehoek cliënt – familie/netwerk – professional.
Waar de kerndriehoek veelal wordt gevormd met de persoonlijk begeleider, heeft ook de mentor een duidelijk te onderscheiden, eigen positie. En net als de begeleider krijgt ook de mentor te maken met de uitdaging die loyaliteit heet.
De handvatten die je hier krijgt aangereikt zijn toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de professionele mentor.
Zelfstudie: c.a. 4 uren.

Dag 4:  Dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel
We geven je inzicht in de gevolgen van vormen van dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel.
Vanuit dit inzicht worden de gevolgen voor het eigen handelen besproken in het kader van mentorschap. Vervolgens spelen de twee begeleiders diverse casussen uit, waarbij de deelnemers moeten aangeven wat er volgens hen aan de hand is en hoe hierin gehandeld kan te worden en vanuit welk perspectief. Daarna wordt je uitgedaagd om de verschillende benaderingswijzen uit te proberen, hetzij in de vorm van ‘regie-aanwijzingen’, hetzij in de vorm van zelf actief in een casus meespelen. Het gaat dan vooral om praktische handvatten om te kunnen omgaan met diverse gedragingen die bij het ziektebeeld horen. Zo krijgt je de kans om op zoek te gaan naar effectieve benaderingswijzen en hierin je eigen stijl en dilemma’s te ontdekken.
Zelfstudie: c.a. 1,5 uren.

Dag 5:   Licht verstandelijke beperking (LVB)
We leren je wat de kenmerken zijn van een licht verstandelijke beperking (LVB) op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Hoe werken deze kenmerken op elkaar in en wat zijn daarvan de gevolgen voor het functioneren: het ‘kunnen en aankunnen’.
Je leert  welke aanpassingen in communicatie en ondersteuning van belang zijn om te zorgen dat de je samen met je cliënt met een LVB kunt wat zijn behoefte is als het gaat om zorg en/of ondersteuning. Dat je gezamenlijk kan communiceren wat voor hem hierin van belang is en samen met je cliënt naar zijn vermogen opties op een rij kan zetten en daarin een keuze kan maken. Zo zorg je er ook voor dat je cliënt de taal van de mentor kan begrijpen.
De vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden geoefend met een professioneel acteur.
Zelfstudie: c.a. 2 uren.

Dag 6: Ethiek in de zorg
De module Ethiek in de Zorg borduurt voort op de kennis van beroepsethiek.
Vanuit de ethische beginselen, rechtsethiek en zorgethiek wordt specifiek aandacht besteed aan ethische vraagstukken waar de mentor mee te maken kan krijgen.
Via o.a. de argumentatieleer krijgt de deelnemer handvatten om dilemma’s naast toepassing van kennis ook via de vorm tot keuzes te komen.
Zelfstudie: c.a. 12 uren.

Data

Dag 1Mr. Loekie van der Heijden en Berber Vonk30-10-2020
Dag 2Gea de Groot en Henk Pieters03-11-2020
Dag 3Gea de Groot en Henk Pieters ochtend Sjoerd Egberts middag11-11-2020
Dag 4Henk Hiemstra en Ton Kemp19-11-2020
Dag 5Mirjam Harmsen en Renate van den Broek25-11-2020
Dag 6Wim van der Molen03-12-2020

 

Schrijf je in voor deze opleiding

Zwolle - Regardz Nieuwe Buitensociëteit30 oktober 2020nog 9 plaatsen
2.354,00
spinner

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Opleiding professioneel mentorschap” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opleidingen overzicht