Type opleiding

Post HBO
Start Module

Vakgebieden

beschermingsbewind
curatele
mentorschap

Lesgeld

2.691,00

Docenten

Berber Vonk
Henk Hiemstra
Hester le Grand
Lucie Besselink
mr. E. (Ellen) Kanninga-Jonker
Ruud Vriese

Start module Post HBO beschermingsbewind en professioneel mentorschap IFZ

De Post HBO start module legt de basis voor één of beide specialisatie modules Beschermingsbewind en Professioneel mentorschap.
samen leveren de start module en de specialisatiemodule samen een geaccrediteerd Post HBO diploma Beschermingsbewind en/of Professioneel mentorschap op. De diploma’s worden ingeschreven bij het CPION en zijn geaccrediteerd door stichting PostHBO Nederland.

De startmodule bestaat uit de volgende lesdagen:

Juridisch en Maatschappelijk kader
Het juridisch kader behandelt het hele scala aan mogelijkheden en onderlinge verschillen tussen schuldhulpverlening (preventief en curatief), WSNP, beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Het is noodzakelijk om hier een goed beeld van te vormen omdat er in de praktijk veel onduidelijkheden blijken te zijn over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mogelijkheden. Tegelijk wordt hierbij de maatschappelijke context behandeld van het werkveld. Zodat je goed leert duiden hoe de ontwikkelingen in de afgelopen decennia invloed hebben op  wat er nu speelt in dit vakgebied.

Eindtermen: de deelnemer:

 • is in staat het juridisch kader van het werkveld te duiden
 • begrijpt de maatschappelijke context van het werkveld
 • kan aan de hand van casuïstiek onderbouwd aangeven welke maatregel past in verschillende cases.

Toetsing:
We toetsen aan de hand van een schriftelijke eindtoets en een praktijkopdracht.

Leeractiviteiten:
Begeleid: Je krijgt het studiemateriaal digitaal aangeboden. In het materiaal zit een aantal opdrachten die moeten worden gemaakt. Het bespreken ervan vindt plaats in de werkcolleges tijdens de contactdagen.
Onbegeleid: Je leest en bestudeert thuis het studiemateriaal en maakt een aantal opdrachten.
Zelfstudie: c.a. 20 uren.

 

Beroepsethiek
De module beroepsethiek behandelt als basis de ethiek, met name rechtsethiek en zorgethiek, die je gaat toepassen als beschermingsbewindvoerder of professioneel mentor. Het om het onderscheiden van praktische en juridische problemen binnen het werkveld. Je leert je een beeld te vormen van de morele keuzes die je zult moeten maken in de dagelijkse praktijk. Het herkennen en erkennen van spanning tussen eigen overtuigingen en die van anderen zijn van groot belang. Als laatste leer je je  keuzes te verdedigen tegenover anderen zoals bijvoorbeeld cliënten, rechters en schuldeisers.

Eindtermen: de deelnemer:

 • kan reflecteren op het eigen handelen
 • kan het eigen handelen beargumenteren
 • kan in dilemma’s een eigen positie innemen
 • kan in contact met derden zijn positie gestalte geven
 • kan vanuit zijn positie zijn grenzen bewaken
 • is in staat om onder morele druk het werk uit te voeren

Toetsing:
We toetsen je aan de aan de hand van een door jou geschreven verwerkingsopdracht.

Leeractiviteiten:
Begeleid: Je krijgt het studiemateriaal digitaal aangeboden. Het bespreken en bediscussiëren ervan doen we op de lesdag.
Onbegeleid: Je leest en bestudeert het lesmateriaal thuis.
Zelfstudie: c.a. 20 uren.

 

Klantencontact
De inhoud van deze module is noodzakelijk om het werk als beschermingsbewindvoerder en professioneel mentor goed uit te kunnen voeren. Klantencontact is je belangrijk instrument om je cliënt goed voor te lichten over jou taken en verantwoordelijkheden; hoe beter je dat doet, des te groter is het committment van de cliënt. Communiceren vanuit de machtspositie van beschermingsbewind of mentorschap lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet!
Onderwerpen in deze 5 daagse module:  gespreksvoering, beïnvloeden, commitment, begeleiden van cliënten, grensoverschrijdend gedrag, conflicten en psychiatrische ziektebeelden en verslaving.

Eindtermen: de deelnemer kan:

 • een intakegesprek met een cliënt voeren en alle belangrijke informatie verzamelen
 • contact opbouwen met een cliënt
 • in voor de cliënt begrijpelijke bewoordingen uitleggen wat er gaat gebeuren
 • slecht nieuws brengen op een acceptabele wijze
 • de cliënt een gefundeerd en passend advies geven
 • is in staat een cliënt te motiveren
 • in het contact met de cliënt commitment verwerven
 • grenzen aangeven
 • adequaat reageren op grensoverschrijdend gedrag
 • de belangrijkste psychiatrische stoornissen herkennen en daar op reageren
 • brieven, mails, rapporten, memo’s en pleitnota’s in foutloos Nederlands op papier stellen
 • het taalgebruik in zijn brieven, mails, rapporten, memo’s en pleitnota’s afstemmen op de ontvanger, zijn brieven, mails, verzoekschriften en pleitnota’s op een functionele en aantrekkelijke wijze vorm geven
 • kent de basisbegrippen uit de theorie over conflicten
 • kent de verschillende conflictstijlen; kan deze herkennen en omschrijven
 • kan aangeven wat de meest adequate conflictstijl is in een bepaalde conflictsituatie en kan deze toepassen
 • en heeft inzicht in de eigen conflictstijl en kan deze beschrijven en analyseren

Toetsing:
Je schrijft een paper over jouw leerdoelen en aandachtspunten op het gebied van klantencontact en je krijgt tijdens het examen een assessment waarin je kunt laten zien hoe je de aangeboden kennis omgezet hebt naar vaardigheden.

Leeractiviteiten:
Begeleid: Je krijgt het studiemateriaal digitaal aangeboden. In het materiaal zitten een aantal opdrachten die gemaakt moeten worden. Het bespreken ervan vindt plaats tijdens de lesdagen.
Onbegeleid: Je leest en bestudeert thuis het studiemateriaal en levert gemaakte opdrachten digitaal aan.
Zelfstudie: c.a. 30 uren.

Data

Juridisch en Maatschappelijk kader dag 1Berber Vonk01-11-2019
Juridisch en Maatschappelijk kader dag 2Ellen Kanninga-Jonker08-11-2019
Klantencontact dag 1Hester le Grand / Ruud Vriese14-11-2019
Klantencontact dag 2Hester le Grand19-11-2019
Klantencontact dag 3Hester le Grand27-11-2019
Beroepsethiek dag 1Lucie Besselink04-12-2019
Klantencontact dag 4Hester le Grand11-12-2019
Klantencontact dag 5Henk Hiemstra17-12-2019

 

Schrijf je in voor deze opleiding

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Start module Post HBO beschermingsbewind en professioneel mentorschap IFZ” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opleidingen overzicht