Type opleiding

Educatie Professionele Mentoren
Permanente Educatie

Vakgebieden

beschermingsbewind
curatele
mentorschap

Lesgeld

345,00

Docenten

Loekie van der Heijden
Saskia van Boles

Aantal PE-punten

6

Verdieping Mentorschap en Curatele

“Mag ik mijn cliënt tegen zijn zin laten opereren?
Hem of haar laten dwingen te stoppen met roken of anticonceptie laten nemen?
Hem of haar laten fixeren in een stoel?
Mag ik toestemming geven aan mijn cliënt om te trouwen of te scheiden?”

Dit zijn allemaal dilemma’s waar je als professionele mentor en/of curator mee te maken kunt krijgen. Tijdens de PE-module Verdieping Mentorschap en Curatele wordt uitgebreid ingegaan op welke beslissingen over verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding door de mentor / curator mogen worden (over)genomen binnen het wettelijk kader. Want kennis van wet en jurisprudentie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om te kunnen sturen in het veld van hulpverlening en behandeling.

Aan de orde komen: (botsen van) grondrechten, de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, euthanasie, BOPZ en dwangmiddelen/ dwangbehandeling, vervangende toestemming tot behandeling, wet tijdelijk huisverbod en kinderbeschermingsmaatregelen.
Ook is er plaats voor discussie over de ethische problematiek waar een mentor / curator zich voor gesteld kan zien. Ter voorbereiding wordt aan de deelnemers gevraagd casuïstiek / vraagstukken / dilemma’s aan te leveren.

Deze module wordt verzorgd door mr. Loekie van der Heijden (kantonrechter familierecht) en Saskia van Boles (Professioneel Mentor en Curator)

Schrijf je in voor deze opleiding

17 mei 2019Amersfoort9.30 tot 16.30 uurnog 18 plaatsen
345,00
spinner
Opleidingen overzicht