Opleidingen

agressie

Catalogus Agenda

Onze training veiligheid en omgaan met agressie helpt je om te handelen in situaties waar sprake is van agressie en zorgt ervoor dat jouw veiligheid gewaarborgd blijft.

Meer en meer worden medewerkers in de bewindvoering, curatele en hulp- en dienstverlening, maar ook in andere branches, geconfronteerd met moeilijke, weerbarstige of zelfs agressieve cliënten. Deze confrontaties worden heel verschillend beleefd. Sommige (mede)werkers vinden het spannend, anderen proberen deze situaties juist te vermijden en weer anderen haken direct af. De gevolgen van agressie kunnen desastreus zijn; verlies van werkplezier, overheersende angst, ziekteverzuim en kwaliteitsverlies.

Veiligheid; een primaire arbeidsvoorwaarde en een gedeelde verantwoordelijkheid!

Praktikos biedt diverse trainingen aan op het gebied van omgaan met lastig gedrag en agressie.