Opleidingen

zelfredzaamheid

Catalogus Agenda

Er is in onze maatschappij en in de politiek veel te doen over (financiële) zelfredzaamheid! Onze kernwoorden in o.a. de training Checkpoint zijn Inzicht, Overzicht, Uitzicht! Zonder deze drie competenties worden cliënten niet zelfredzaam.

Onze training checkpoint is een tool die ontwikkeld is om binnen een zeer kort tijdsbestek een cliënt te laten bepalen wat de speerpunten zijn in een eigen plan. Er zijn nog tal van andere toepassingsmogelijkheden; de aanpak wordt nu toegespitst op het voorbeeld van financiële zelfredzaamheid. Dit doel vereist o.a. van de zorgverleners een andere rol. De zorgverlener wordt meer en meer coach in plaats van een bijna alles beslissende moederkloek; de cliënt moet namelijk aan de bak!

Het is een instrument dat op meerdere fasen in het proces ingezet kan worden. Het gaat volledig uit van de wensen en vaardigheden van de cliënt, waardoor commitment wordt vergroot. Bovendien biedt CHECKPOINT! ruimte aan zorgverleners om op basis van hun kennis en ervaringen, aanbevelingen te doen/bij te sturen