Vakgebied

beschermingsbewind

Catalogus Agenda

Als iemand niet meer zelf kan of mag beslissen over zijn financiën en bezittingen kan een beschermingsbewindvoerder benoemd worden die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Beschermingsbewind is een item! Er is veel vraag naar bewindvoerders, Rechtbanken hebben moeite het aantal nieuwe aanvragen in goede banen te leiden. Wildgroei? Dat is juist wat wij, voor zo ver we er invloed op hebben, juist niet willen. In de media is af en toe aandacht voor excessen. Cliënten die vaak in zeer beroerde omstandigheden verkeren, verdienen het beste wat er is! Om die reden stellen we hoge eisen aan ons aanbod in de basisopleiding beschermingsbewind.
De beschermingsbewindvoerder krijgt bijvoorbeeld met regelmaat te maken met complexe financieel juridische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan het beheren van aandelenportefeuilles en nalatenschappen. Daarnaast zijn er situaties die complex worden door grote wisselingen in de persoonlijke of financiële situatie van de cliënt

Resultaat 1–10 van de 45 resultaten wordt getoond