Vakgebied

curatele

Catalogus Agenda

Als een persoon niet handelingsbekwaam is of zijn of haar handelingsbekwaamheid verliest en dus niet (meer) zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, wordt een curator benoemd om de persoon, curandus genaamd, te vertegenwoordigen.
Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd. Curatele is een maatregel die meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap. De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding. Om dit vak goed te kunnen uitvoeren is er een tweeledige opleiding nodig waar zowel de financiële- als de zorg component van de curatele aan bod komen.

De basisopleiding beschermingsbewind in combinatie met de opleiding Professioneel Mentorschap biedt de curator een solide basis om zijn/haar vak uit te voeren.

Daarnaast zijn Curatoren verplicht om, net als bewindvoerders en mentoren, jaarlijks educatie te volgen om hun vakkennis up-to date te houden. Daarvoor zijn onze modules permanente educatie ontwikkeld.

Resultaat 1–10 van de 42 resultaten wordt getoond