wet zorg en dwang & verplichte ggz

Dwang in de zorg vanaf 2020

In 2020 is er veel veranderd  op het gebied van dwang in de zorg! Want op 1 januari 2020 zijn twee nieuwe wetten over dwang in de zorg ingevoerd: de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) en de wet zorg en dwang (wzd). De wetgeving wordt hiermee ingrijpend gewijzigd en dat heeft  gevolgen voor alle partijen die met deze wetgeving te maken hebben of krijgen.

Ben je werkzaam als professionele of familie curator en/of mentor of levensexecuteur in de zorg dan is het voor jou van groot belang dat je op de hoogte bent van de consequenties van deze nieuwe wetgeving voor je cliënten en voor jou in de uitvoering van je taak.

Een tipje van de sluier:
Vooral de wet zorg en dwang geeft de mentor en/of curator als wettelijk vertegenwoordiger nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Je zult bijvoorbeeld moeten gaan samenwerken met de cliënt vertrouwenspersoon wzd (cvp).

In de wvggz is onder andere bepaald dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden, hoe werkt dat en waar liggen jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan?

Praktikos is hèt trainingsbureau voor de zorg, individuen, instellingen, bedrijven, bewindvoerders, mentoren en curatoren. 

Wij bieden diverse trainingen aan en verzorgen ook  de opleiding bewindvoering en mentorschap. Praktikos verzorgt trainingen voor bewindvoerders, begeleiders, mentoren en curatoren. Wij gaan er vanuit dat de meeste doelen binnen handbereik liggen, als je maar kritisch en realistisch durft te kijken naar jezelf. En dat je denkt in kansen en mogelijkheden

Wij ondersteunen en brengen mensen in beweging en in gezamenlijkheid. Samen gaan we voor de volgende stap. Naast de vaste kern van Praktikos wordt er frequent een 15-tal externe trainers, acteurs en adviseurs ingeschakeld. Zij worden allen ‘ingevlogen’ op basis van hele specifieke kennis en kunde.

“Welke dwangmiddelen zijn vanaf 2020 toegestaan en hoe weet ik of er juist wordt gehandeld?” 

Praktikos is hèt trainingsbureau voor de zorg, individuen, instellingen, bedrijven, bewindvoerders, mentoren en curatoren. 

Wij bieden diverse trainingen aan en verzorgen ook  de opleiding bewindvoering en mentorschap. Praktikos verzorgt trainingen voor bewindvoerders, begeleiders, mentoren en curatoren. Wij gaan er vanuit dat de meeste doelen binnen handbereik liggen, als je maar kritisch en realistisch durft te kijken naar jezelf. En dat je denkt in kansen en mogelijkheden

Wij ondersteunen en brengen mensen in beweging en in gezamenlijkheid. Samen gaan we voor de volgende stap. Naast de vaste kern van Praktikos wordt er frequent een 15-tal externe trainers, acteurs en adviseurs ingeschakeld. Zij worden allen ‘ingevlogen’ op basis van hele specifieke kennis en kunde.

Wil je precies weten hoe het zit met zorg en dwang in 2020?
Dan is onze training een must!

De training wordt voor Praktikos verzorgd door Loekie van der Heijden (rechter) en Saskia van Boles (curator en mentor). In een dag loodsen zij je door de theorie en de praktijk van de nieuwe zorgwetgeving. Na de training weet je precies waar je op moet letten als er bij je cliënten verplichte zorg of zorg onder dwang wordt verleend. En heb je gereedschap om je cliënt in dit (vaak erg lastige en emotionele) traject bij te staan.